wolszon.me

Tasky

Aplikacja przeznaczona dla organizacji do zarządzania projektami, zespołami oraz zadaniami, a także planowania spotkań. Stworzona w ramach nauki Reacta oraz GraphQL.

  • HTML5
  • CSS3
  • React
  • Golang
  • GraphQL