wolszon.me

Szkolny "dashboard"

System działający w umieszczonej przeglądarce na Raspberry Pi Zero W, pokazujący dane pobierane z API w czasie rzeczywistym. Panel zarządzania stworzony do administracji informacjami wyświetlanymi w systemie. Stworzone dla potrzeb zespołu szkół średnich.

  • Bootstrap
  • PHP 7.1 & Symfony 3
  • Vue
  • Raspberry Pi